Времереле цифрово ETI SHT-1/230V

Времереле цифрово, дневна/месечна програма SHT-1/230V
– монтаж на DIN шина – 2 полета
– Дневно, седмично програмиране в едно устройство (SHT-1; SHT-1/2)
– Дневно, седмично, месечно, годишно програмиране за модели (SHT-3, SHT-3/2)
– Захранващо напрежение AC230 V или AC/DC 12-240 V
– Включване в зависимост от програмата (AUTO)/постоянно ръчно/ръчно докато следващата програма не смени статуса/произволно (CUBE)
– Автоматично превключване лятно/зимно време
– Уплътнен капак на лицев панел
– 100 запаметени позиции, изчистен LCD екран
– Минимален интервал 1s
– Импулсен/цикличен изход
– Изходящ контакти: 1x 16A сменящ се → SHT-1, SHT-3.
– Изходящи контакти: 2x 16A сменящи се → SHT – 1/2, SHT-3/2.

Цена 104,28 лева с ДДС

Вашият коментар