Мултифункционално времереле ETI CRM-93H

Мултифункционално времереле CRM-91H
– Монтаж на DIN шина – 1 поле
– Универсално захранване: AC/DC 12V – 240V
– 10 функции:
* 5 времеви функции контролирани от захранващото напрежение
* 4 времеви функции контролирани през контролен вход
* 1 функция от памет (latching) реле
– Времева скала 0.1 s – 10 дена разделена в 10 диапазона
– Лесно настройване на функциите и времето с помощта на потенциометър
– Изходящ контакт:
CRM-91H 1x16A
CRM-93H 3x8A
– Индикация: мултифукционален светодиод, мигащ в зависимост от статуса

Цена 80,00 лева с ДДС

Вашият коментар