Категория: Релета/Таймери

0 commentsРелета/Таймери

Фоторелe+сензор ETI SOU-1

Фотореле със сензор SOU-1 – монтаж на DIN шина – 1 поле – Захранващо напрежение AC230 V – Превключване в зависимост от интензитена на околната светлина – Настройка в два диапазона 100-50000 Lx и 1-100 Lx – Външен сензор с клас на защита IP55, подходящ за монтаж на стена – Изходящ контакт 1 x 16A ….  Read More

0 commentsРелета/Таймери

Реле за контрол напрежение ETI HRN-54N – 3 ф

Реле за контрол на трифазно напрежението Проектирано е да следи напрежението, отпадане на фаза и неправилна последователност при вграждане в табла – Монтаж на DIN шина – 1 поле – Възможност за установяване на горна и долна стойност на наблюдаваното напрежение – Настройка на време за закъснение, за предпазване от кратки пикове и спадове – ….  Read More

0 commentsРелета/Таймери

Реле за контрол напрежение ETI HRN-54 – 3 ф

Реле за контрол на трифазно напрежението Проектирано е да следи напрежението, отпадане на фаза и неправилна последователност при вграждане в табла – Монтаж на DIN шина – 1 поле – Възможност за установяване на горна и долна стойност на наблюдаваното напрежение – Настройка на време за закъснение, за предпазване от кратки пикове и спадове – ….  Read More

0 commentsРелета/Таймери

Реле за контрол напрежение ETI HRN-35 – 1 фазно

Реле за контрол на монофазно напрежението Проектирано да следи захранващото напрежение при чувствителни уреди, като ги защитава от по-високо/по-ниско напрежение – Монтаж на DIN шина – 1 поле – Захранва се от мониторната линия – Възможност за установяване на горна и долна стойност на наблюдаваното напрежение от 48 до 276 волта АС – – Umax ….  Read More

0 commentsРелета/Таймери

Реле за контрол напрежение ETI HRN-34

Реле за контрол на батерийни вериги на 12 и на 24 волта Проектирано да следи захранващото напрежение при чувствителни уреди, като ги защитава от по-високо/по-ниско напрежение – Монтаж на DIN шина – 1 поле – Захранва се от мониторната линия – Възможност за установяване на горна и долна стойност на наблюдаваното напрежение от 6 до ….  Read More

0 commentsРелета/Таймери

Реле за контрол напрежение HRN-33 – 1 фазно

Реле за контрол на монофазно напрежението Проектирано да следи захранващото напрежение при чувствителни уреди, като ги защитава от по-високо/по-ниско напрежение – Монтаж на DIN шина – 1 поле – Захранва се от мониторната линия – Възможност за установяване на горна и долна стойност на наблюдаваното напрежение от 48 до 276 волта АС – – Umax ….  Read More

0 commentsРелета/Таймери

Мултифункционално времереле ETI CRM-93H

Мултифункционално времереле CRM-91H – Монтаж на DIN шина – 1 поле – Универсално захранване: AC/DC 12V – 240V – 10 функции: * 5 времеви функции контролирани от захранващото напрежение * 4 времеви функции контролирани през контролен вход * 1 функция от памет (latching) реле – Времева скала 0.1 s – 10 дена разделена в 10 ….  Read More

0 commentsРелета/Таймери

Мултифункционално времереле ETI CRM-91H

Мултифункционално времереле CRM-91H – Монтаж на DIN шина – 1 поле – Универсално захранване: AC/DC 12V – 240V – 10 функции: * 5 времеви функции контролирани от захранващото напрежение * 4 времеви функции контролирани през контролен вход * 1 функция от памет (latching) реле – Времева скала 0.1 s – 10 дена разделена в 10 ….  Read More